Scroll To Top

Apoteka Viva

Savetovanja

Prevencija zdravlja stanovništva se prvenstveno ostvaruje u domu zdravlja i apoteci, kao najdostupnijim zdravstvenim ustanovama. U slučaju blažih tegoba, koje traju kraći vremenski period pacijent može da se obrati za savet svojoj apotekarki, farmaceutu za stručan savet. Među brojnim preparatima koji su prisutni na tržištu, a koji se izdaju bez recepta, vaša apotekarka će vam pomoći da izaberete odgovarajući koji će na adekvatan način tretirati vaše tegobe.

Lekovi koji se izdaju bez recepta imaju nisku toksičnost i veliku terapijsku širinu, pa se generalno smatraju bezbednima. Ipak, treba voditi računa o određenom režimu doziranja i mogućim interakcijama sa drugim lekovima koje pacijent uzima, starosnoj grupi kojoj je preparat namenjen, tako da je informacija dobijena od farmaceuta svakako potrebna.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja i nedoumice vezano za uzimanje različitih lekova, dijetetskih suplemenata, pomoćnih lekovitih sredstava, terapije određenih stanja, doziranja, interakcije, neželjena dejstva…

Samomedikacija je sve više zastupljena u svetu zbog dostupnosti velikog broja dijetetskih suplemenata koji se nalaze u slobodnoj prodaji i lakom pristupu informacijama putem interneta, časopisa, televizije… Ipak, ako samomedikacija ne da zadovoljavajuće rezultate u razumnom vremenskom periodu, neophodno je posetiti lekara i obaviti stručni pregled.