Scroll To Top

Apoteka Viva

Tamiflu – 10 pitanja i odgovora

23. марта 2013.

ŠTA JE TAMIFLU?

Tamiflu je antivirusni lek, koji pripada novoj klasi tzv. inhibitora neuraminidaze

Molekul leka je specifične strukture koja mu omogućava efikasno sprečavanje širenja virusa sa inficiranih na neinficirane ćelije. Primenom leka se postiže da virusne partikule ostaju »zaključane« unutar već zaražene ćelije, te ne mogu da se šire na susedne ili udaljene zdrave ćelije i zaraze ih, šireći infekciju.

DA LI TAMIFLU DELUJE NA SVE TIPOVE I SVE SOJEVE VIRUSA ?

Da,Tamiflu je napravljen tako da deluje na sve tipove, sve sojeve i sva godišta virusa. Tamiflu prodire do svih mesta u organizmu na kojima se virus umnožava.

DA LI JE TAMIFLU ZAMENA ZA VAKCINU?

Tamiflu NIJE zamena za vakcinu.

Redovna godišnja vakcinacijaostaje prioritet u borbi protiv sezonskog gripa. Ova redovna vakcinacija sprečava brzo širenje virusa u toku sezonske epidemije i obezbeđuje značajan stepen zaštite. Ona se posebno preporučuje kod dece, starih i osoba sa hroničnim oboljenjima.

DA LI SE TAMIFLU MOŽE PRIMENJIVATI KOD OSOBA KOJE SU VAKCINISANE?

Da, Tamiflu se može koristiti kod vakcinisanih osoba.Ukoliko vakcinisana osoba oboli od gripa, Tamiflu se koristi za lečenje, a posebno je značajno što primena ovog leka sprečava razvoj sekundarnih komplikacija, kao što su zapaljenje pluća, sinuzitis (zapaljenje sluznice sinusnih šupljina) i bronhitis (zapaljenje bronha i bronhija).

DA LI SVI MOGU DA UZIMAJU OVAJ LEK?

Kao inhibitor neuraminidaze (protein na površini virusa zadužen za rastapanje ćelijskog zida), ovaj lek sprečava izlazak virusa iz zaražene ćelije i širenje po organizmu. Virus se ubrzo nakon uzimanja leka ne izoluje iz brisa ili ispirka ždrela obolelog, što je epidemiološki posebno bitno, jer je onemogućeno dalje širenje virusa u spoljnu sredinu i na druge osobe. Pored toga obolelima znatno olakšava tegobe i ubrzava oporavak.

Inhibitori neuraminidaze, imaju prednost u odnosu na M2 inhibitore, amantadin i rimantadin, pre svega zbog svog mehanizma dejstva, jer deluju na neuraminidazu, deo virusa gripa koji je najmanje podložan mutaciji.

KAKO SE TAMIFLU PRIMENJUJE ZA LEČENJE GRIPA?

Tamiflu se proizvodi u obliku kapsula, primenjuje se oralno i dospeva do svih mesta na kojima se virus umnožava. Za lečenje gripa treba koristiti 2 kapsule od 75 mg dnevno tokom 5 dana, a sa terapijom treba započeti prvog ili drugog dana nakon pojav simptoma. Tamiflu se koristi za lečenje gripa, i to onda kada je zvanično objavljeno postojanje gripa u okruženju. Tamiflu je lek, čija primena treba da bude pod kontrolom lekara.

KAKVI SU REZULTATI PRIMENE TAMIFLU-A ?

Do sada je preko 12,000 bolesnika koristilo Tamiflu tokom kliničkih ispitivanja širom sveta. Pokazano je da se Tamiflu dobro podnosi i da je vrlo efikasan. Kod bolesnika koji su koristili Tamiflu primećeno je značajno skraćenje trajanja i smanjenje težine simptoma, uključujući kašalj i groznicu. Komplikacije gripa, kao što su sinuzitis (zapaljenje sluznice sinusnih šupljina) i bronhitis (zapaljenje bronha i bronhija) su bile ređe za preko 50% kod prethodno zdravih osoba.

DA LI JE TAMIFLU EFIKASAN I KOD DECE ?

Primena Tamiflua se pokazala sigurnom i efikasnom i u dečijoj populaciji. Deca koja su koristila Tamiflu su bila bolje zaštićena i od pojave komplikacija. Rizik od pojave zapaljenja srednjeg uha (otitis media), koje je vrlo česta komplikacija kod dece, bio je za 44% manji nego kod kontrolne grupe bez Tamiflua.

DA LI SE TAMIFLU MOŽE KORISTITI U PREVENCIJI GRIPA?

Tamiflu je snažan antivirusni lek, koji se može primenjivati preventivno, ali samo kad je dokazano da postoji virus gripa u okruženju koji se prenosi među ljudima.

Kao preventiva, Tamiflu se primenjuje jednom dnevno, po jedna kapsula od 75 mg, tokom najmanje 7 dana, a može se davati u kontinuitetu do 6 nedelja.

KAKO SE TAMIFLU PODNOSI?

Rezultati kliničkih ispitivanja Tamiflua su pokazali da se on odlično podnosi. Neželjena dejstva su se javila kod malog broja bolesnika i bila su prolaznog karaktera. Najčešće su bili zabeleženi mučnina i povraćanje, ali treba imati u vidu da i sam grip može da izazove mučninu. Preporučuje se primena Tamiflua sa hranom