Scroll To Top

Apoteka Viva

Saw Palmeto (Serenoa repens)

9. октобра 2014.

Procenjuje se da 50-60% muškaraca između 40 i 60 godina i više od 90% muškaraca preko 80 godina pati od benignog uvećanja prostate- BUP, stanja u kome je prostata otečena … Simptomi uključuju smanjenu sposobnot urinarnog sistema, često mokrenje, nepotpuno pražnjenje mokraćne bešike, noćno mokrenje, naglu potrebu za mokrenjem ili nemogućnost mokrenja.

Saw Palmetto se javlja i pod nazivom Serenoa repens. Palmino drvo koje raste u južnoj Evropi, severnoj Africi, Floridi i drugim toplim i vlažnim predelima.

Lipofilni ekstrakt Serenoe obezbeđuje veliku količinu koncentrovanih slobodnih masnih kiselina koje su od vitalnog značaja za pravilno funkcionisanje prostate. Plodovi sadrže beta- sitosterol, supstancu koja doprinosi zdravlju prostate, jača imunitet i smanjuje holesterol.

Saw palmetto se koristi u lečenju 50% slučajeva BUP u Italiji, i 90% slučajeva BUP u Nemačkoj.

U ćelijama prostate testosteron se prevodi u aktivniji oblik dihidrotestosteron- DHT. Za ovu reakciju neophodno je prisustvo katalitičkog enzima 5-alfa-reduktaze. DHT se vezuje za androgene receptore u ćelijama prostate i dovodi do njihovog rasta i deobe. U BUP nivo 5-AR se povećava i dovodi do uvećanja prostate. Uvećana prostata vrši pritisak na mokraćnu bešiku i time se stvara neprijatan osećaj nagle potrebe za mokrenjem.

Prema istraživanjima objavljenim u Journal of the American Medical Association (JAMA), zaključuje se da o efikasan kao finasterid (Proscar) u terapiji BUP.

Kod nekih mukaraca koji uzimaju finasterid može doći do uvećanja grudi, saw palmetto nije pokazao ovo neželjeno dejstvo u kliničkim istraživanjima.

Miristoleinska kiselina je nedavno identifikovana kao citotoksična komponenta Saw palmetto, čime ona postaje i potencijalni dodatak trapiji kancera prostate.

Nedostaju dobra klinička poređenja saw palmetto i drugih lekova koji se koriste u terapiji BUP, kao što su doksazosin (Cardura, Alphapres), prazosin (Minipress), terazosin (Kornam).

Mehanizam dejstva

Saw palmetto je DHT inhibitor i funkcioniše na isti način kao i finasterid (Proscar). Saw palmetto inhibira 5-AR and sprečava prevođenje testosterona u dihidrotestosteron (DHT). Smanjenj količine DHT dovodi do smanjenja oticanja prostate. Saw palmetto je efikasniji u tretiranju simptoma BUP, ali ne smanjuje agresivno veličinu prostate.

U duplo-slepim, placebom kontrolisanim studijama, 160 mg , standardizovanog ekstrakta Serenoe dva puta dnevno značajno je smanjilo noćno mokrenje, probleme sa zaostajanjem mokraće i protokom mokraće, nemogućnost mokrenja.
Još jedna osobina BUP je upala žlezda prostate. Saw palmetto inhibiše 5-lipoxigenazu, i time smanjuje pro-inflamatorne citokine koji doprinose nastanku simptoma BUP.

Najznačajnije kliničke indikacije:

  • Benigno uvećanje prostate- BUP
  • Prostatitis

Neželjena dejstva i mere opreza

Neželjena dejstva su retka i obično ograničena na digestivni trakt. Ponekad se javljaju vrtoglavica i glavobolja. Impotencija zabeležana kod pacijenata koji uzimaju saw palmetto, je značajno manja nego kod placeba i kod pacijenat akoji uzimaju finasteride (Proscar).

Upotreba kod žena se generalno ne preporučuje. Zbog svog hormonskog dejstva, saw palmetto može uticati na terapiju oralnim kontraceptivima i supstitucionu hormonalnu terapiju.

Doziranje i primena

Kod muškaraca, doza od 160mg standardizovanog ekstrakta “85 – 95 % masnih kiselina i sterola” dva puta dnevno.
Klinički rezultati se postižu za 6 do 8 nedelja, mada je 6 meseci neophpdno da se postigne efikasan tretman BUP.
Komercijalni proizvodi su u obliku tableta, kapsula, gelkapsula, tinktura i pudera.

Dodatno

Saw palmetto ne utiče na laboratorijske rezultate za antigen specifičan za prostatu, koji lekari koriste kao marker za kancer prostate.