Scroll To Top

Apoteka Viva

Vakcinacija

9. октобра 2014.

Zašto je vakcinacija neophodna?
Od kada je uvedena vakcinacija sprečen je razvoj mnogih bolesti, koje su u ranijim vremenima bile prave epidemije i izazivale masovno umiranje. Zahvaljujući vakcinaciji iskorenjena je dečja paraliza.

Da li je vakcinacija zakonska obaveza?

Vakcinacija je zakonska obaveza, i ako dete nije uredno vakcinisano i revakcinisano, neće moći da se upiše u prvi razred osnovne škole.Manje reakcije na vakcinu su normalne, ali vakcine nisu opasne po zdravlje. One omogućavaju da dečji organizam razvije imunitet prema brojnim izazivačima bolesti.

Da li se vakcina mora dobiti tačno određenog dana?

Pored kalendara vakcinacije i opšte zdravlje bebe ili deteta određuje da li je ono sposobno da u predviđenom terminu primi vakcinu. U slučaju temperature, kašlja, kijavice, proliva, povraćanja i drugih simptoma, vakcina verovatno neće biti data, već će se odložiti za prikladniji trenutak. Međutim, o tome odluku donosi pedijatar, koji pre svake vakcinacije dobro pregleda bebu ili dete.

Šta treba uraditi kada se pođe na vakcinaciju?

Treba voditi evidenciju o svakoj vakcinaciji i redovno pratiti kalendar vakcinacija. Uvek proverite da li je datum vakcinacije i tip vakcine upisan u detetov karton. Uvek pitajte lekara za sledeći termin vakcinacije.

Kako pripremiti bebu ili dete za vakcinu?

Važno je da dete nema predrasude o tome da vakcina boli, i da ne ode uplašeno na vakcinaciju. TakođE, i roditelji ne smeju biti uzbuđeni i uplašeni što beba dobija vakcinu.

Šta ako beba ili dete nakon primanja vakcine ima temperaturu?

Možete joj dati paracetamol sirup ili čepiće radi smanjenja telesne temperature.

Šta ako beba ili dete nakon primanja vakcine ima crvenilo na mestu davanja?

Možete staviti oblog sa fiziološkim rastvorom ili jednostavno hladite mesto uboda.

KALENDAR VAKCINACIJA

Na rođenju BCG protiv tuberkuloze Hepatitis B

1. mesec Hepatitis B

2. mesec Hemofilus influenze tip B DTP- difterija, tetanus, veliki kašalj OPV- dečja paraliza

Od 3. do 5. meseca Hemofilus influenze tip B DTP- difterija, tetanus, veliki kašalj OPV- dečja paraliza

5. mesec Hemofilus influenze tip B DTP- difterija, tetanus, veliki kašalj OPV- dečja paraliza

12. mesec MMR- male boginje, zauške, rubeola

15. mesec prva revakcinacija DTP- difterija, tetanus, veliki kašalj OPV- dečja paraliza

6-7 godina druga revakcinacija DTP- difterija, tetanus, veliki kašalj OPV- dečja paraliza MMR- male boginje, zauške, rubeola
12 godina Hepatitis B

14 godina treća revakcinacija DT- difterija, tetanus OPV- dečja paraliza